GetSimple Support Forum

Full Version: Fix PL orphans / Poprawienie wiszących sierotek
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Fix PL orphans / Poprawienie wiszących sierotek

Features

This plugin automatically fixes orphans in page content for you! (In Polish)
Right after installation Smile and also when saving individual pages.

PL: Ten plugin poprawia wiszące sierotki w treści stron zaraz po instalacji (i włączeniu oczywiście).
Poprawia również treść strony po zapisie w adminie.
Funkcja zaczerpnięta z wtyczki WordPress autorstwa Marcina Pietrzaka.
Komentarze i dodawanie nowych sierotek do pluginu:
http://sebastianbatko.com/get-simple/

Installation
Download and unpack the .zip file containing the plugin.
Copy fixplorphans.php file to the plugins folder of your installation.
Turn on in Admin/Plugins tab.

Download
Download below and support in this thread.

http://get-simple.info/extend/plugin/fix...rotek/798/