User Tools

Site Tools


pl:press_release

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:press_release [2017/02/15 12:42]
Artur created
pl:press_release [2017/02/15 15:29] (current)
Artur rest of translation
Line 3: Line 3:
  
 GetSimple to zbudowany na plikach XML, lekki system zarządzania treścią oferujący osobom nieposiadającym wiedzy na temat HTML stworzenie własnej strony internetowej. Wraz ze standardowym edytorem stron i managerem plików, GetSimple oferuje mocarny system wtyczek i motywów, które są ciągle rozwijane przez ogromną, międzynarodową społeczność. Skrypt oferuje też opcje jak możliwość wycofania ostatniej zmiany dla większości czynności, system kopii zapasowych stron i zakładek, oraz wsparcie dla optymalizacji SEO. \\  GetSimple to zbudowany na plikach XML, lekki system zarządzania treścią oferujący osobom nieposiadającym wiedzy na temat HTML stworzenie własnej strony internetowej. Wraz ze standardowym edytorem stron i managerem plików, GetSimple oferuje mocarny system wtyczek i motywów, które są ciągle rozwijane przez ogromną, międzynarodową społeczność. Skrypt oferuje też opcje jak możliwość wycofania ostatniej zmiany dla większości czynności, system kopii zapasowych stron i zakładek, oraz wsparcie dla optymalizacji SEO. \\ 
-Wraz z w sumie 110,​000 ​pobrań ​(i ciągle rośnie)With over 110,​000 ​(and growingdownloads since first being released to the public in August 2009, GetSimple ​has positioned itself as the de facto product in the lite CMS market. +Wraz z w sumie 110,​000 ​pobraniami ​(i ciągle rośnie) ​od publikacji w sierpniu 2009 roku (dane na rok 2013), GetSimple ​uplasowało się na półce wraz z innymi, czołowymi, lekkimi CMSami.
-===== GetSimple Origin =====+
  
-GetSimple ​was created by Chris Cagle (Pittsburgh,​ PA, USA) and was born out of his need for a powerful yet simple CMS solution for his clients back in 2008. He started out working with WordPress exclusively,​ but most of his clients were small businesses that didn't use 90% of the feature set that came with it. After developing GetSimple to fill this powerful-yet-simple void in the CMS market, it has grown into the most respected and easy-to-use open source lite-CMS available. ​+===== Historia ​GetSimple ​=====
  
-===== Target Market =====+Skrypt GetSimple powstało dzięki Chrisowi Cagle (Pittsburgh,​ USA), a zrodziło się z idei własnego systemu zarządzania treścią dla jego klientów w 2008 roku. Swoją pracę opierał w dużej mierze na WordPressie,​ lecz większość jego klientów prowadziła małe działalności i nie wymagało to 90% procent tego, co oferował WordPress. Po opracowaniu tej prostej, ale potężnej oferty wśród CMSów, GetSimple stało się najbardziej poważanym i łatwym w obsłudze open-source'​owym systemem na rynku.
  
-The target market GetSimple caters to is the small business owner that is in need of a brochure site with around 20 pages. This person or small company only needs a simple web presence - and that's it. There are very few content management systems out there that do this small group of website owners justice. Our targeted small business doesn'​t need e-commerce, a blog or a comment system. This business'​s only real requirement is to have a dead-simple way to manage his or her website content.+===== Klient docelowy =====
  
-===== The Difference =====+Użytkownik docelowy, dla którego przeznaczone jest GetSimple, to użytkownik ze stroną małej firmy, na wzór broszury z objętością ok. 20 stron. Tego typu klient potrzebuje jedynie prostej prezentacji w sieci - i tyle. W internecie jest niewiele dostępnych systemów zarządzania treścią które powstały głównie dla tego typu użytkowników. Nasz mały biznesmen nie potrzebuje sklepu, bloga czy systemu komentarzy (ale można to dodać przez system wtyczek). Taki biznes wymaga w rzeczywistości prostej strony z jeszcze prostszą obsługą.
  
-There are two main differences between GetSimple and its competitors: ​+===== Różnica =====
  
-First and foremost, we are not in the business of trying to add every little feature that has been requested. We only focus on the top 80 percent of actions that are needed by a small business website - then work to improve them to be best-in-class. We are not looking to build GetSimple ​into large CMS that tries to compete with WordPress or Joomla. GetSimple has found its niche in the small business sector, and we fully intend to stay focused on this group.+Są dwie różnice między ​GetSimple a jego konkurencją:​
  
-SecondGetSimple has vastly superior User Interface (UI) than almost any other content management system availableWe pride ourselves on being able to have an extremely powerful interface that is also beautiful and uncomplicated.+Po pierwszeprojekt ten nie powstał by dodawać absolutnie każdą rzecz, która zostanie zaproponowana. Skupiamy się wyłącznie na maksymalnie 80 procentach czynności, jakie są potrzebne do prowadzenia małej strony firmowej - i realizujemy te postanowienia tak, by działały jak najlepiej. Nie próbujemy zrobić z GetSimple czegoś na wzór WordPressa czy Joomli. GetSimple znalazło własną niszę w sektorze systemów dla małych biznesów, i skupiamy się całkowicie na tej grupie. 
 + 
 +Po drugie, GetSimple posiada prawdopodobnie najlepszy projekt ​UI ze wszystkich powstałych do tej pory CMSówJesteśmy dumni z tego, że udało się nam stworzyć tak dobry interfejs będący jednocześnie ładnym i nieskomplikowanym.
  
  
 ---- ----
-Back to the GetSimple Wiki [[start|Contents Page]]+Wróć do [[pl:start|strony głównej]] Wiki
  
pl/press_release.txt · Last modified: 2017/02/15 15:29 by Artur