Czech language

Downloads: 635
Category: Language
Compatible with: GetSimple 3.0 -

Last Updated: April 12, 2011
Tags: čeština česk jazyk getsimple 3 czech
Author:
Author Website: http://www.ocdesign.cz

(3.6) 7 Votes

Language Description:

Český jazykový soubor pro administraci GetSimple3

Install Instructions:

Zkopírujte do adresáře admin/lang a přepněte jazyk v administraci.