Czech language

Downloads: 2325
Category: Language
Compatible with: GetSimple 3.0 - 3.3

Last Updated: May 6, 2017
Tags: czech czech language čeština cestina cesky jazyk česk jazyk
Author: zelvik

(5) 6 Votes

Language Description:

Czech language for GetSimple system and CKEditor too.

Čeština pro administraci GetSimple a CKEditoru.

Install Instructions:

English

  • Put content of czech folder into root of your GetSimple folder (it's folder which contains admin folder). Admin folder must be merged and edit.php file inside must be replaced.
  • In Administration set czech language.
  • For czech language of WYSIWYG editor edit gsconfig.php in root of your Get simple folder and chnage #define('GSEDITORLANG', 'en'); to define('GSEDITORLANG', 'cs');

Notes:

After installation this language pack must be always defined language of WYSIWYG in gsconfig.php. This is given edited file (edit.php) in which is hardly modified default langguage of CKEditor to defined langauge instead of previously used “en”.

Previous version and compatibility

  • in archive can be found previous version (from Nov 8, 2015) that is compatible with GS up to version 3.3.9
  • from version 3.3.10 and newer use this version

Czech

  • Vložte obsah složky czech do root vaší složky s GetSimple (obsahuje složku admin). Je nutné sloučit složky admin a soubor edit.php uvnitř musí být nahrazen.
  • Ve webovém prostředí administrace GetSimple nastavte český jazyk.
  • Pro český jazyk WYSIWYG CKEditoru upravte v souboru gsconfig.php (v rootu složky s GetSimple) #define('GSEDITORLANG', 'en'); na define('GSEDITORLANG', 'cs');

Notes:

Po instalaci toho jazykového balíčku musí být vždy definován jazyk WYSIWYG editoru v konfiguračním souboru gsconfig.php. Toto je způsobeno upraveným souborem edit.php, ve kterém je přepsán defaultní jazyk CKEditoru na použití jazyku nastaveného v gsconfig.php (původně pro CKEditor byla vždy nastavena angličtina, ale pro českou jazykovou variantu tato kombinace způsobovala nefunkčnost editoru)

Předchozí verze a kompatibilita

  • pro verze GS 3.3.9 a starší použijte předchozí češtinu z archivu (z Nov 8, 2015)
  • pro verze 3.3.10 a novější použijte aktuální verzi

Archived Versions:

These are old versions of this file. Please use with caution as they are probably out of date and no longer supported. ShowHide