Czech language

Downloads: 3516
Category: Language
Compatible with: GetSimple 3.0 - 3.3

Last Updated: May 6, 2017
Tags: czech czech language ?eština cestina cesky jazyk ?eský jazyk
Author: zelvik

(5) 7 Votes

Language Description:

Czech language for GetSimple system and CKEditor too.

?eština pro administraci GetSimple a CKEditoru.

Install Instructions:

English

  • Put content of czech folder into root of your GetSimple folder (it's folder which contains admin folder). Admin folder must be merged and edit.php file inside must be replaced.
  • In Administration set czech language.
  • For czech language of WYSIWYG editor edit gsconfig.php in root of your Get simple folder and chnage #define('GSEDITORLANG', 'en'); to define('GSEDITORLANG', 'cs');

Notes:

After installation this language pack must be always defined language of WYSIWYG in gsconfig.php. This is given edited file (edit.php) in which is hardly modified default langguage of CKEditor to defined langauge instead of previously used “en”.

Previous version and compatibility

  • in archive can be found previous version (from Nov 8, 2015) that is compatible with GS up to version 3.3.9
  • from version 3.3.10 and newer use this version

Czech

  • Vložte obsah složky czech do root vaší složky s GetSimple (obsahuje složku admin). Je nutnĂ© slou?it složky admin a soubor edit.php uvnit? musĂ­ bĂ˝t nahrazen.
  • Ve webovĂ©m prost?edĂ­ administrace GetSimple nastavte ?eskĂ˝ jazyk.
  • Pro ?eskĂ˝ jazyk WYSIWYG CKEditoru upravte v souboru gsconfig.php (v rootu složky s GetSimple) #define('GSEDITORLANG', 'en'); na define('GSEDITORLANG', 'cs');

Notes:

Po instalaci toho jazykovĂ©ho balĂ­?ku musĂ­ bĂ˝t vždy definován jazyk WYSIWYG editoru v konfigura?nĂ­m souboru gsconfig.php. Toto je zp?sobeno upravenĂ˝m souborem edit.php, ve kterĂ©m je p?epsán defaultnĂ­ jazyk CKEditoru na použitĂ­ jazyku nastavenĂ©ho v gsconfig.php (p?vodn? pro CKEditor byla vždy nastavena angli?tina, ale pro ?eskou jazykovou variantu tato kombinace zp?sobovala nefunk?nost editoru)

P?edchozĂ­ verze a kompatibilita

  • pro verze GS 3.3.9 a starší použijte p?edchozĂ­ ?eštinu z archivu (z Nov 8, 2015)
  • pro verze 3.3.10 a nov?jší použijte aktuálnĂ­ verzi

Archived Versions:

These are old versions of this file. Please use with caution as they are probably out of date and no longer supported. ShowHide